Molekuláris markerek alkalmazása fajtaazonosításra, taxonómiai elemzésekre

Témavezető: Dr. Kiss Erzsébet, egyetemi tanár
 
Résztvevők: Szőke Antal, Veres Anikó, Lencsés Kitti, Kerekes Adrienn, Bedzsó Gabriella
 
Molekuláris markerek azonosítása, alkalmazása különböző növényfajokban: szőlő-, szamóca-, akác-, paradicsom, cseresznye, meggy, fűzfa, alma- és repcefajták genotipizálására
Ma a fajataazonosítás a morfológiai bélyegek mellett a DNS markerek alkalmazásán alapul. Kiemelkedő jelentőségű ebben a tekintetben az eukarióta genomokra jellemző nagyszámú ismétőlődő szekvencia polimorfizmusának kimutatásra irányuló mikroszatellit (SSR) elemzés.
A pécsi Szőlészeti és Borászati kutató Intézettel (Dr. Kozma Pál) együttműködve először régi kárpát-medencei szőlőfajták SSR ujjlenyomatát határoztuk meg. A kutatásba egyetemi hallgatók, PhD hallgatók is bekapcsolódtak. Ezzel a munkával csatlakoztunk a „Management and Conservation of Grape Gentic Resources” GrapegGen06 európai projekthez (2008-2010), majd a COST FA 1003 (2011-2013) programhoz. Létrehoztuk a Magyar Szőlő Mikroszatellit adatbázist. A szőlő mellett jellemeztük az újfehértói Gyümölcskutató Intézet génbankjában fenntartott almafajtákat, és a mikroszatallit adatokat a Magyar Alma Mikroszatellit Adatbázisban gyűjtöttük össze.
Hasonló vizsgálatokat szamóca-, akác-, paradicsom, cseresznye, meggy, őszibarack, fűzfa és repcefajtákkal is végzünk.
Molekuláris taxonómiai elemzéseket Festuca, hérics, szerbtövis fajokon is végeztünk.
magyar