Új genomikai módszerek alkalmazási lehetőségei az állattenyésztésben

Témavezető: Dr. Varga László, egyetemi docens
Résztvevő: Tóth Zsófia, tanársegéd
 
A közelmúltban lejátszódó genomikai robbanás nagy lehetőségeket tárt ki az állatnemesítés előtt. Az újgenerációs szekvenálási- és az SNP-chip módszerek olyan - a teljes genomra kiterjedő - genomikai vizsgálatokat tesznek lehetővé, mint a Genomikus szelekció, vagy a GWAS (teljes genomra kiterjedő asszociációs térképezés). Célunk ezeknek a legkorszerűbb genomikai technikáknak az alkalmazása az állattenyésztés számára fontos megoldásokban.
A most alakuló Állatgenomikai csoport jelenleg az alapozás időszakában van, az együttműködések kialakításán és kutatási stratégiák kidolgozásán dolgozunk. Legfontosabb célkitűzésünk, hogy részt vegyünk a gyakorlati állattenyésztés és a genetika közötti kapcsolat megerősítésében. Mindenek előtt ki kell alakítanunk és műszerekkel fel kell szerelnünk a saját kutató/szolgáltató laboratóriumunkat. Ez három célt szolgálna: Először közvetlen szolgáltatást szeretnénk nyújtani a tenyésztők számára főképp direkt géntesztek elvégzésével. Másodszor az alkalmazott kutatás területén kiemelten olyan hazai cégekkel keressük a pályázati együttműködés lehetőségét, akik magas szinten végzik a tenyésztési munkát, s állományszinten visszamenőlegesen is rendelkeznek pontos nyilvántartásokkal, a származási és a különböző termelési tulajdonságokkal kapcsolatos adatokkal és így a genetikai támogatás jelentős előrelépést nyújthat számukra.
Végül az alapkutatások területén azt tervezzük, hogy folytatjuk a teljes genomra kiterjedő megközelítéseket, amit korábban a hiperizmolt miosztatin mutáns Compact egér térképezésénél alkalmaztunk.
 
Publikációk:
Szabó Gy., Dallmann G., Müller G., Patthy L., Soller M. and Varga L. (1998) A deletion in the myostatin gene causes the Compact (Cmpt) hypermuscular mutation in mice. Mammalian Genome 9, 671-672.
Varga, L., Müller, G., Szabó, Gy., Pinke O, Korom, E., Kovács, B., Patthy, L. and Soller, M. (2003) Mapping modifiers affecting muscularity of the myostatin mutant (MstnCmpt-dl1Abc) Compact mouse Genetics, 165, 257-267.
Varga, L.,Pinke O, Müller, G., Kovács, B., Korom, E., Szabó, Gy. and Soller, M. (2005) Mapping a syntenic modifier on mouse chromosome 1 influencing the expression of the myostatin mutant (MstnCmpt-dl1Abc) Compact mouse. Genetics. 169, 489-493
Varga L. (2014) Állatgenetika tegnap és ma. A Magyar Tudomány Napja Genetikai kutatások szerepe az állattenyésztésben, Prof. Dr. Fésüs László 75. születésnapja alkalmából, Herceghalom, 2014. november 18.
Varga L. (2015) A genomika legújabb lehetőségei a szarvasmarha-tenyésztésben. Időszerű kérdések és lehetőségek a húsmarhatenyésztésben Tanácskozás Zalakaros,  2015. február 5
Varga L. (2015) A genomikai tenyészértékbecslés és szelekció. 15.9 fejezet. In Általános állattenyésztés. Szabó F. (szerk): Mezőgazda Kiadó
Kiss E., Varga L. (2015): From Marker-Assisted Selection to Genomic Selection. Knowledge Exchange and Coordination Workshop on Agricultural Biotechnology, Gödöllő, 2015 október 2
magyar