PhD

PhD képzés
Növénytudományi Doktori Iskola (NTDI)
 
Vezető: Dr. Helyes Lajos, egyetemi tanár
Titkár: Dr. Neményi András
 
A Doktori Iskola bemutatása
 
Hivatalos neve: Növénytermesztés- és Kertészettudományi Doktori Iskola
Rövid neve: Növénytudományi Doktori Iskola, továbbiakban NTDI
 
Az iskoláról néhány szóban
A Növénytudományi Doktori Iskola (NTDI, SZIE Növénytermesztési- és kertészeti tudományok DI) három korábbi akkreditált doktori programot egyesít magában:
 1. Növénytermesztés és földművelés program
 2. Növényvédelem és kórélettan program
 3. Növénygenetika és biotechnológia program
A doktori iskola célja, hogy a növénygenetika, a növénynemesítés és növényi biotechnológia, a növénykórtan- és kórélettan, a növényvédelmi rovartan és gyomszabályozás, a földművelés és agrotechnika, a szántóföldi növénytermesztés és kertészet, valamint a gyepgazdálkodás és vetőmagtermesztés területén tudományos igényességű és korszerű ismeretekkel rendelkező, nemzetközi színvonalú munkára alkalmas doktorokat képezzen. Ennek biztosítéka a NTDI professzorainak és oktatóinak eddigi tudományos teljesítménye és aktív részvétele mind a képzésben, mind a kutató munka irányításában. Több MTA és ágazati kutatóintézet személyi és tárgyi feltételei segítik a munkánkat, valamint kiterjedt nemzetközi kapcsolataink is hozzájárulnak a hallgatók képzési színvonalának emeléséhez. Az elmúlt időszakban 70 PhD hallgató védte meg sikerrel doktori téziseit.
Az iskolánkban végzett doktorok már eddig is jelentősen hozzájárultak a fenti diszciplínákat művelő oktató/kutató egyetemek, főállású kutatóhelyek és más intézmények szakember utánpótlásához és reményeink szerint ez a jövőben is így lesz. Ennek reményében hívjuk és várjuk az egyetemet (MSc) végzett fiatalokat doktori iskolánkba. A jelentkezés módjáról a Szent István Egyetem Doktori Szabályzatából tájékozódhatnak az érdeklődők.
 
Doktori program: Növénygenetika és biotechnológia
Program vezető: Dr. Kiss Erzsébet egyetemi tanár
Ügyintéző: Katona Melinda, egyetemi főmunkatárs
A Növénygenetika és biotechnológia program eredményei az elmúlt 5 évben
Az 1. táblázatban foglaltuk össze az NTDI Növénygenetika és biotechnológia program által az elmúlt 5 évben felvett és fokozatot szerzett hallgatókra vonatkozó adatokat. A táblázat alapján az elmúlt 5 évben 12 nappali és 15 levelező PhD hallgatót vettünk fel. Az iskola képzésének és eredményességének színvonalát bizonyítja, hogy az elmúlt 5 évben 16 hallgató szerzett abszolutóriumot, fokozatot pedig 19, ami – országos összehasonlításban is – jó eredmény.
 
 
 
 1.táblázat: Az utóbbi 5 év eredményei a  Növénygenetika és biotechnológia programban
 
Év
Felvételt nyert hallgatók száma (fő)
Abszolutóriumot
szerzett
(fő)
Fokozatot szerzett
(fő)
Nappali
Levelező
2011
2
2
4
5
2012
3
2
2
6
2013
1
4
4
4
2014
3
5
3
3
2015
3
2
3
1
Összesen
12
15
16
19
 
További részletes információk olvashatók a Doktori Iskola honlapján: http://www.ndi.szie.hu
 
A 2. táblázat mutatja be a Növénygenetika és biotechnológia program tantervét.
 
A Növénygenetika és biotechnológia program tanterve
 
NTDI Iskola kötelező tantárgyak
 
Tárgy (oktató)
félév
ea
gy
kr
1.
Kísérletek tervezése és értékelése
(Dr. Matuz János)
I.
24
12
6
2.
Kísérleti eredmények közlése és bemutatása
(Dr. Sági László)
III.
24
12
6
 
Növénygenetika és biotechnológia program
félév
ea
gy
kr
Kötelezően választható tárgyak
1.
Növényi molekuláris genetika és molekuláris nemesítés
(Dr. Kiss Erzsébet)
I.
24
12
6
2.
Növényi sejtgenetika és in vitro nemesítés
(Dr. Gyulai Gábor)
II.
24
12
6
3.
Növényi géntechnológia és transzgénikus nemesítés
(Dr. Heszky László)
II.
24
12
6
4.
Klasszikus és részletes növénynemesítés
(Dr. Hajós Lászlóné)
III.
24
12
6
Választható tárgyak
5.
Biokémiai analitika (Dr. Fülöp László3)
I.
12
12
4
6.
Citogenetika (Mázikné dr. Tőkei Katalin)
II.
12
12
4
7.
Kvantitatív genetika (Dr. Csizmadia László)
II.
12
12
4
8.
Populációgenetika (Dr. Matuz János)
II.
12
12
4
9.
Biotikus stresszrezisztencia (Dr. Király Zoltán, Dr. Barna Balázs)
III.
12
12
4
10.
Abiotikus stresszrezisztencia (Dr. Galiba Gábor)
III.
12
12
4
11.
Fejlődésgenetika (Dr. Bánfalvi Zsófia)
III.
12
12
4
12.
Vírusgenetika (Dr. Balázs Ervin5)
III.
12
12
4
13.
Szexuális reprodukció biotechnikái (Dr. Barnabás Beáta)
III.
12
12
4
14.
Gabonafélék biotechnológiája (Dr. Pauk János)
IV.
12
12
4
 
A fokozatszerzés feltétele
 1. Az abszolutórium megszerzése
 2. Publikációs követelmény
A SZIE Egyetemi Doktori Szabályzatából idézve
„NÖVÉNYTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA
A fokozatszerzésre beadott kérelem elbírálása a PhD képzésbe történő felvételt követően – a disszertáció témakörében – megjelent publikációs teljesítmény alapján történik. Minimális követelmény:
 • Összes tudományos publikációk száma: 3 db
 • Összes tudományos publikációkból angol nyelvű: 2 db
 • Az angol nyelvű publikációból IF-os: 1 db
 • Az összes tudományos publikációból első szerzős: 1 db
 
Megjegyzés: ez a követelmény azokra a képzésben részt vett hallgatókra vonatkozik, akik a fokozatszerzési kérelmüket a törvényben előírt határidőn belül adják be. Amennyiben a törvényben előírt időt túllépik, úgy az egyéni fokozatszerzésre jelentkezők követelménye lép életbe. Az IF-es cikk követelmény csak a 2010-tól felvett hallgatókra vonatkozik.
 
A Növénytudományi Doktori Iskola publikációs követelménye az egyéni (PhD képzésben részt nem vett) fokozatszerzésre jelentkezők számára: a fokozatszerzésre beadott kérelem elbírálása a benyújtást megelőző 6 év – zömében a disszertáció témakörében megjelent – publikációs teljesítménye alapján történik.
Minimális követelmény:
 • Összes tudományos publikációk száma: 6 db
 • Összes tudományos publikációkból angol nyelvű: 4 db
 • Az angol nyelvű publikációból IF-os: 2 db
 • Az összes tudományos publikációból első szerzős: 2 db”
 1. Idegen nyelvek ismerete
A SZIE Egyetemi Doktori Szabályzatából idézve
„Az idegen nyelvek ismeretét egyik nyelvből legalább középfokú “C” vagy „B2” típusú állami nyelvvizsga-bizonyítvánnyal, vagy más, ezzel – rendeletben szabályozottak alapján elismert – egyenértékű bizonyítvánnyal kell igazolni. Ez lehet idegen nyelven szerzett szakmai közép-, illetve felsőfokú végzettség, szakfordítói képesítés, egyéb nyelvvizsga stb. A második nyelvből a tudományterület műveléséhez szükséges nyelvismeretet alapfokú “C” vagy „B2” típusú, vagy azzal – rendeletben szabályozottak alapján elismert – egyenértékű nyelvvizsgával kell igazolni.”
 
Szigorlat
A nyilvános védés előtt a PhD hallgatóknak a NTDI által meghatározott tantárgyból szigorlatot kell tenniük.
A doktori szigorlat témakörei a Növénygenetika és biotechnológia programban
 
Molekuláris növénynemesítés
Növényi molekuláris biológia és genetika
Növényi sejtbiotechnológia és szövettenyésztés
Növényi molekuláris transzformáció és transzgénikus növények
Biotikus és abiotikus stresszgenetika és –nemesítés
Gabonafélék genetikája és nemesítése
Ipari növények genetikája és nemesítése
Zöldségnövények genetikája és nemesítése
Fásnövények genetikája és nemesítése
FGyümölcsfajok genetikája és nemesítése
Szőlő genetikája és nemesítése

 

magyar