Szakmérnöki

Növénygenetika és növénynemesítés szakirányú továbbképzési szak

Szakvezető: Dr. Kiss Erzsébet, egyetemi tanár

A Növénygenetika és növénynemesítés szakirányú továbbképzés képzés célja olyan növénygenetikus és növénynemesítő szakmérnökök képzése, akik képesek a növénygenetikai, növénynemesítési kutatási feladatok valamint a vetőmagtermesztésben jelentkező módszertani, irányítási problémák megoldására, továbbá a növénynemesítési, genetikai, biotechnológiai intézetek kutatóiként elméleti, metodikai feladatok ellátására, a nemesítés számára hagyományos és molekuláris genetikai, biotechnológiai technikával nemesítési alapanyagok előállítására.

A nemesítő intézetekben és vetőmag előállítás területén alkalmasak új fajták előállítására, a fajtaminősítéssel és fajtavédelemmel kapcsolatos feladatok ellátására. A szak célja továbbá a fajtavizsgálat modern módszereinek bemutatása, a növénynemesítés gazdasági elemzése, jogi vonatkozásainak ismertetése is.

A képzési idő: 2 év, 4 szemeszter, 2 hét oktatás/szemeszter

Tanulmányi program

A csatolt tanterv tájékoztatást ad az oktatott tantárgyakról, a képzési idő felhasználásáról. Az előadásokat laboratóriumi gyakorlatok, kísérleti intézetekbe szervezett tanulmányutak egészítik ki.

Tekintettel a munkahelyi feladatok differenciálódására az alapképzés mellett bevezetjük a hallgatók igénye szerint az egyéni tanterv szerinti képzést is. Ez azt jelenti, hogy a tanterv ¾-ét is jelentő alapképzést minden hallgatónak el kell végezni, a fennmaradó ¼  időszakban az egyéni igények szerint speciális elméleti vagy gyakorlati kurzusokon való részvételt biztosítunk.

Diploma

A növénygenetikai és növénynemesítési szakirányú továbbképzési szakon „növénygenetikai és növénynemesítési szakmérnök” diplomát ad ki a Mezőgazdság- és Környezettudományi Kar.

A Növénygenetika és növénynemesítés szakirányú továbbképzési szak tanterve

Tantárgy

Tárgyfelelős

Előadás óraszáma

Gyakorlat óraszáma

Biokémia

Dr. Fülöp László

6

4

Citogenetika

Mázikné dr.Tőkei Katalin

6

4

A növény-táplálkozás genetikai alapjai

Dr. Hoffmann Borbála

10

0

Fajtaelismerés és szabadalmaztatás

Dr. Bódis László

6

0

Géntechnológia és transzgénikus növények

Dr. Heszky László

6

6

Kísérletek tervezése és értékelése I.-II.

Dr. Matuz János

6

4

Klasszikus és molekuláris növénygenetika.I-II.

Dr. Kiss Erzsébet

11

9

Általános növénynemesítés: a klasszikus és molekuláris növénynemesítés alapjai és technikái

Dr. Szőke Antal

8

8

Kvantitatív genetika

Dr. Csizmadia László

4

2

Molekuláris növénynemesítés és funkcionális genetika I.-II.

Dr. Kiss Erzsébet

10

10

Növényi növekedés- és fejlődésélettan

Dr. Csintalan Zsolt

6

4

Növénybiotechnológia

Dr. Heszky László

10

6

A növénynemesítéssel kapcsolatos hazai és EU jogi szabályozás

Dr. Szabó Ágnes

6

0

Populációgenetika

Dr. Matuz János

4

2

Részletes növénynemesítés I-II.

Mázikné dr. Tőkei Katalin

12

12

A növénynemesítés gazdaságtana

Dr. Marton Csaba

8

0

Rezisztencianemesítés (biotikus)

Dr. Király Zoltán

8

0

Rezisztencianemesítés (abiotikus)

Dr. Galiba Gábor

8

0

Alkalmazott populációgenetika

Dr. Frank Norbert

3

3

Növénynemesítés és élelmiszerbiztonság

Dr. Biacs Péter

8

0

Szakdolgozat-kís.beáll., konzultációk

Témavezetők

40

120

Összesen

186

194

 

magyar